Päänsäryn itselääkitys

Tilapäinen päänsärky voi yllättää kenet tahansa, ja toisinaan mitkään konstit eivät tunnu tepsivän. Päänsärky ei saa ottaa yliotetta arjestasi. Särkylääkkeiden avulla voit lievittää tilapäistä kipua.  

On hyvä tuntea eri särkylääkkeiden väliset erot ja selvittää, mikä valmiste sopii parhaiten juuri sinulle. Noudata erityistä varovaisuutta, mikäli olet raskaana, olet hyvin nuori tai iäkäs, käytät runsaasti alkoholia, sinulla on jokin muu sairaus tai käytät muita lääkkeitä.  Voit myös keskustella lääkärisi tai apteekin henkilökunnan kanssa ennen kuin aloitat itsehoitosärkylääkkeen käytön.

Itsehoito-kipulääkkeistä

Kaikille lääkeaineille ja särkylääkkeille on määritelty käyttöaiheet eli indikaatiot. Ne ovat hyväksyttyjä kuvauksia lääkkeen käyttötarkoituksesta, toisin sanoen ne kertovat, minkä sairauksien hoitoon kutakin lääkettä käytetään. 

Apteekissa on saatavilla useita eri itsehoitovalmisteita tilapäisen säryn hoitoon. Päänsäryn lisäksi tällaisia särkyjä ovat esim. kuukautiskivut, lihassäryt, hammassärky jne.

Jokaisessa lääkkeessä on jokin vaikuttava aine. Vaikuttavia aineita lääkkeissä voi olla yksi tai useampia. Sivustolta Fimea.fi saat tarkempaa tietoa kustakin lääkkeestä, sen indikaatioista ja mahdollisista sivuvaikutuksista. Tutustu aina huolellisesti pakkausselosteeseen ennen lääkevalmisteen käyttöä.

Itsehoitokipulääkkeistä

Itsehoidossa tilapäiseen kipuun käytettäviä lääkeaineita:

 

  • Itsehoidossa tilapäiseen kipuun käytettäviä lääkeaineita:
  • Asetyylisalisyylihappo (ASA)
  • Parasetamoli
  • Ibuprofeeni
  • Ketoprofeeni
  • Naprokseeni  (Lisäneuvontaa vaativa itsehoitolääke)
  • Sumatriptaani (Lisäneuvontaa vaativa itsehoitolääke)

Milloin kipulääkettä ei pitäisi ottaa?

Jotta kipulääkkeellä olisi haluttu vaikutus, on sitä otettava ohjeiden mukaan. Itsehoitokipulääkkeitä tulisi käyttää vain tilapäisen kivun hoitoon.  Pitkittyneen tai voimakkaan akuutin kivun hoidossa niiden teho ei ole riittävä, ja tällöin tulisikin kääntyä terveydenhuollon ammattilaisten puoleen kivun syiden selvittämiseksi. 

 

Mitä tapahtuu jos otan liikaa lääkettä?

Kun kipu vaivaa, voi käydä niin että lääkettä otetaan liian usein ja liian suuria annoksia tehokkaamman vaikutuksen aikaansaamiseksi. Suurempi annos ei kuitenkaan takaa parempaa kivun lievitystä.  Lääkepakkauksessa olevia annosteluohjeita tai lääkärin suositusta ei koskaan saa ylittää.  

Eri kipulääkkeitä ei myöskään pidä ottaa samanaikaisesti. Erinimiset lääkkeet saattavat sisältää samoja vaikuttavia aineita, jolloin kokonaisannostuksesta voi tulla liian suuri.  Lisäksi eri aineiden yhteisvaikutukset voivat olla haitallisia. 

 

Särkylääkkeiden aiheuttama päänsärky

Saattaa kuulostaa hieman ristiriitaiselta, että särkylääkkeiden liian tiheä käyttö voi itse asiassa altistaa päänsärylle.  Syitä ilmiölle ei tarkkaan tiedetä, mutta riskiryhmään kuuluvat sellaiset henkilöt, jotka käyttävät särkylääkkeitä useammin kuin 10-15 kertaa kuukaudessa vähintään kolmen kuukauden ajan.

Lääkepäänsäryn hoidossa on tärkeää, että särkylääkkeiden käyttäminen lopetetaan. Lopettaminen voi olla vaikeaa ja tällaisessa tilanteessa olisikin hyvä pyytää apua lääkäriltä. 

Tietoruutu

Jos epäilet, että olet ottanut liian ison annoksen särkylääkettä, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen ja kysy neuvoa.

Myrkytystietokeskuksesta saat apua puhelimitse:  

09 471 977 (24 h / vrk)